Kwestionariusz osobowy pacjenta

Uwaga: Pogrubione pola muszą być wypełnione.

  Imię Nazwisko
  PESEL Tytuł
  Adres zamieszkania Pracodawca/Szkoła
  Numer telefonu pacjenta lub rodzica Numer telefonu drugiego rodzica (u dzieci)
  Adres e-mailowy pacjenta lub rodzica Adres e-mailowy drugiego rodzica (u dzieci)
  Pracodawca rodzica Pracodawca drugiego rodzica (u dzieci)
  Odpowiedzialnośc finansowa za leczenie Państwa dentysta

  Boli Państwa ząb?


  TakNie
  Stan zdrowia, proszę zaznaczyć jeśli masz jedną z następujących chorób: cukrzycawysokie ciśnieniepadaczkachoroby zaraźliweżadna z powyżej wymienionych chorób Czy przyjmują Państwo jakieś leki? Jeśli tak, to jakie?
  Czy mają Państwo alergię? Czy był Pan/Pani wcześniej leczony ortodontycznie? Jeśli tak, to gdzie i kiedy?
  Czy miał Pan/Pani jakieś obrażenia głowy? (złamany ząb, złamana szczęka ...) Czy miał Pan/Pani wycinane migdały nosowe?


   

  Twoje dane są rejestrowane wyłącznie w celach terapeutycznych.