Rovnátko fixní  se skládá ze zámků a kroužků nalepených na zubech. Do nich se vkládají ortodontické dráty, které se během léčby vyměňují a tím postupně tvarují zubní oblouk.

Ortodoncie je věda a umění. Každý den kombinujeme obě disciplíny a vytváříme zdravé úsměvy pro naše pacienty. Palas Ortodoncie je vše o výsledku, poskytování péče inteligentním, účinným a soucitným způsobem. Domníváme se, že použité rovnátka jsou méně důležité než péče, dovednost a úsudek uplatňovaný ortodontistou při provádění léčebného plánu.

Vlastní připevnění součástí fixního aparátu. Vybereme a připevníme kroužky, připevníme zámečky, přivážeme oblouk. Lepení zámečků a kanyl je digitálně naváděno a probíhá podle 3D šablony, vyrobenou a vytisknutou přímo pro vás.

Tvorba webových stránek: Webklient